ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ถ้าฉันดำเนินการต่อ จำนวนวันที่เรียกเก็บเงินที่ผ่านไประหว่างช่วงทดลองใช้งานฟรีจะถูกยกยอดไปด้วยหรือไม่?

ไปส่วนแรกสุดของ FAQ